نشریه مراقبت اورژانس- اطلاعات تماس
ایمیل ارتباط با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس : شهرک کارمندان، انتهای خیابان مهدوی، دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن : 02433148375

ایمیل:   IJEC@zums.ac.ir

وب سایت:  www.ijec.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مراقبت اورژانس:
http://ijec.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب