نشریه مراقبت اورژانس- درباره نشریه
اهداف و زمینه های نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

یکی از مسایل مهمی که در علوم پزشکی وجود دارد ، رسیدگی به بیماران اورژانسی می باشد . تروماها، سوانح  و اورژانس ها دومین عامل مرگ و میر  در کشور می باشد. (۱- حوادث قلبی عروقی ۲- سوانح و تصادفات ۳- سرطان ها). هدف  این نشریه چاپ جدیدترین تحقیقات در زمینه های مختلف اورژانس بشرح ذیل می باشد:

 • اورژانس های قلب و عروق
 • اورژانس های مغزی اعم از تروماها و CVA و تومورها
 • اورژانس های تنفسی، خفگی ها، اجسام خارجی در راههای هوایی
 • اورژانس های دستگاه کلیوی و ادراری
 • اورژانس های اختلالات اسید و باز
 • اورژانس های کودکان و نوزادان
 • اورژانس های زنان و زایمان
 • اورژانس های سالمندی
 • اورژانش های روانی، خودکشی و...
 • اورژانس های پیش بیمارستانی
 • اورژانس های بیمارستانی
 • احیای قلبی ریوی
 • اورژانس های مربوط به سوانح و تصادفات و تروماها
 • خونریزی ها
 • مسایل اخلاقی در اورژانس ها
 • مسایل قانونی در اورژانس ها
 • و....

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مراقبت اورژانس:
http://ijec.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب