:: دوره 1، شماره 2 - ( 6-1396 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 29-37 برگشت به فهرست نسخه ها
رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، سال 95
مرضیه مجیدپور، محمدرضا دین محمدی*، سقراط فقیه زاده
دانشکده پرستاری و مامایی
چکیده:   (889 مشاهده)
زمینه و هدف: جلب رضایتمندی بیمار در سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی، بیانگر اهمیت پاسخگویی به نیازهای انسان است. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گردید.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، پژوهشگر با حضور در نوبت‌های صبح، عصر و شب به مدت یک هفته کامل با روش نمونه‌گیری زمانی تعداد 193 بیمار را که حداقل یک شیفت کامل در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های فوق بستری بودند، انتخاب نمود. داده‌های مطالعه با استفاده از پرسشنامه رضایتمندی بیماران اورژانس مورد پیشنهاد وزارت بهداشت از طریق مصاحبه فردی گردآوری و با آمار توصیفی و استنباطی مناسب و نرم افزار SPSS Ver. 22 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره رضایتمندی بیماران در هر دو مرکز 64/65 با انحراف معیار 26/10 بود. بالاترین سطح رضایتمندی مربوط به خدمات پرستاری به ترتیب در نوبت صبح، عصر، شب، امکانات رفاهی و مدت زمان انتطار از نتایج پاراکلینیکی بود و پایین‌ترین سطح رضایتمندی مربوط به مدت زمان انتظار جهت ویزیت و آموزش در ارتباط با مراجعات بعدی و نحوه پیگیری درمان بود.
نتیجه‌گیری: اگرچه میزان رضایتمندی بیماران مراکز اورژانس به ویژه از خدمات پرستاری در حد قابل قبول بود، اما در مواردی همچون آموزش بیمار حین ترخیص و حضور به موقع پزشک بر بالین بیمار نیاز به پایش بیشتر و تدابیر موثر از سوی مدیران مراکز مربوطه می‌باشد. پیشنهاد می‌شود که با انجام اقداماتی همچون نظارت و پایش پرسنل از جهت آموزش به بیمار، آموزش به پرسنل جهت بالا بردن سطح آگاهی و دانش در ارتباط با اهمیت آموزش حین ترخیص و حضور به موقع پزشک بر بالین بیمار میزان رضایتمندی دریافت کنندگان خدمت را افزایش داد.
واژه‌های کلیدی: رضایتمندی، بخش اورژانس، کیفیت خدمات، زنجان
متن کامل [PDF 649 kb]   (591 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۷/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها