:: دوره 1، شماره 1 - ( 6-1396 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 32-42 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطۀ اضطراب مرگ، اهمیت داشتن، تعلق‌پذیری خنثی و احساس بار بودن با خودکشی در دانشجویان
سجاد رشید، احمدرضا کیانی چلمردی* ، کاظم خرمدل، نرگس یگانه، سعید زین الدینی
دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (2195 مشاهده)

زمینه و هدف: هر سال تقریباً یک میلیون نفر در سرتاسر جهان بر اثر خودکشی می‌میرند که این باعث شده است خودکشی به عنوان یک فوریت مهم پزشکی در آید. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطۀ اضطراب مرگ، اهمیت داشتن، تعلق‌پذیری خنثی و احساس بار بودن با افکار و اعمال خودکشی در دانشجویان می‌باشد.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 331 نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تصویب طرح در معاونت پژوهشی دانشگاه، داده‌های مطالعه با استفاده از ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نیازهای بین فردی، اهمیت داشتن، اضطراب مرگ و مقیاس تجدیدنظر شدۀ رفتارهای خودکشی در یک مرحله گردآوری شد. داده‌ها توسط شاخص‌های آمار توصیفی، تحلیل همبستگی پیرسون، ضریب تفکیکی، رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم‌افزار SPSS ver. 22 تحلیل شدند.
یافته‌ها: حاکی از وجود ارتباط بین احساس تعلق پذیری خنثی و ادراک بار بودن با افکار و اعمال خودکشی در دانشجویان بود، اما ادراک بار بودن توانایی تبیین و پیشبینی قوی‌تری را در قیاس با تعلق‌پذیری خنثی برای افکار و اعمال خودکشی دارا بود. همچنین بین مولفه اهمیت داشتن و افکار و اعمال خودکشی رابطۀ منفی و معنی‌داری وجود داشت، اما با کنترل مولفه‌های نیازهای بین فردی از طریق همبستگی تفکیکی، این رابطه ناپدید شد. نهایتاً هیچ رابطۀ معنی‌داری بین اضطراب مرگ با افکار و اعمال خودکشی و احساس بار بودن و تعلق‌پذیری خنثی یافت نشد.
نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که نظریۀ بین فردی- روانشناسی خودکشی تا حدود متوسطی قادر به پیش‌بینی و تبیین افکار و اعمال خودکشی می‌باشد و می‌توان در خودکشی عوامل مرتبط با روابط میان فردی را موثر دانست.

واژه‌های کلیدی: خودکشی، اهمیت داشتن، تعلق‌پذیری خنثی، ادارک بار بودن، نظریه بین‌فردی روانشناختی
متن کامل [PDF 553 kb]   (484 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲۳ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۹/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 1 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها